MAP Nedir? MAP Ne İşe Yarar?

tarafından
467
MAP Nedir? MAP Ne İşe Yarar?

MAP Nedir?

MAP, açılımı Marketing Automation Platform olan Türkçe karşılığı ile Pazarlama Otomasyonu platformu anlamına gelen bir yazılımın adıdır. Peki MAP yani Pazarlama Otomasyonu nedir? Asıl konumuza girmeden önce bu soruya cevap verelim.

Pazarlama Otomasyonu Nedir?

Pazarlama Otomasyonu, online mağazalar ve iş yerleri içindeki dijital pazarlama kampanyalarını otomatik olarak yöneten, pazarlama süreçlerini kontrol eden bir yazılımdır.

Kuşkusuz çağlar arasında en çok ses getiren ve ilgi çeken gelişmeler arasında ilk sıralarda teknolojik gelişmeler yer almaktadır. Zamanla gelişen teknoloji ile birlikte modern yaşamda sürekli olarak teknoloji ile paralel olarak gelişmekte ve değişmektedir. Teknolojide ve modern yaşamda görülen bu değişim gündelik yaşamda bireylerin normallerini de değiştirmiş ve dönüştürmüştür. Teknolojiye ayak uydurmak, gelişen çağda geri kalmayıp ilerleme kat edebilmek için teknoloji daha fazla platformda kullanılmaya başlanmış artık kısa ve etkisiz işler yerine büyük ve etkili işler teknoloji aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır. Yani zamanla gelişen ve değişen teknoloji, bireyleri geleneksel normallerden uzaklaştırmış yeni bir çağa, yeni bir döneme dolayısıyla yeni ve farklı iş alanlarına itmiştir.

Teknoloji bir dönemler sadece araştırmaların yapıldığı ya da hobi alanı olarak kullanılan etkisi fark edilmeyen bir mecra iken bugün günümüzde teknoloji aracılığı ile büyük gelişmeler kat edilebilmekte, yenilikler yapılıp insanlık tarihini ileriye getirecek adımlar atılmaktadır. Aynı zamanda teknoloji aracılığı ile yetkililer bugünümüzü de kolaylaştırarak gündelik yaşamda karşımıza çıkabilecek problemleri en aza indirmekte ve gündelik yaşamımızı pratikleştirmektedirler.

Teknolojinin gelişmesi ve teknolojik aletlerin kullanımının bu kadar yaygınlaşması sonucu olarak kişiler artık hayatlarının neredeyse her alanında teknoloji ile, sosyal medya ya da online platformlar ile hayatlarının birleştirmiş iç içe yaşamaktadırlar. Bazıları sadece sosyal medya platformlarını kullanırken bazıları ise online platformlar aracılığı ile yeni işler kurmakta ya da kurulu işlerini online mecralara taşıyarak daha dazla kitleye ulaşmaktadır. Bizim bu yazıda ele alacağımız konu teknolojinin dijital Pazar kategorisidir. Önce dijital pazarın ne olduğunu kısaca açıklayalım.

Dijital Pazar Nedir?

Modern yaşamla birlikte hayatımızın neredeyse her alanına dahil olmuş teknoloji Pazar alanlarına da dahil olarak dijital pazarı oluşturmuş hatta neredeyse geleneksel Pazar yerlerinin yerini alma noktasına gelmiştir. Online mecralar yani dijital pazarlar, geleneksel Pazar ile kıyaslandığında Pazar sahiplerine ve kullanıcılarına çok daha fazla olanak ve fırsatlar tanımaktadırlar. Teknoloji tüm dünya üzerinde kullanılan yaygın bir şey olduğu için ve teknolojinin en etkin özelliklerinden birinin fiziksel mesafeyi ortadan kaldırıp istenilen anda istenilen yerde olma durumunu gerçekleştirme özelliği olduğu için geleneksel pazarlar da artık gelişen teknolojiye ayak uydurup teknolojinin nimetlerinden faydalanmak amacıyla online platformlara taşınmıştır. Geleneksel pazarın online’a taşınması online pazarı yani dijital pazarı oluşturmuştur. Bu sayede iş yeri ya da Pazar sahipleri çok kısa bir süre içerisinde çok fazla kişiye ulaşabilmekte, geleneksel pazarın, alışverişin neden olduğu karmaşıklığı ve yorgunluğu ortadan kaldırmaktadır.

Aynı anda birçok kişiye, konuma ya da coğrafya ya ulaşabilme imkanı ve geleneksel pazara göre daha az iş yoğunluğunun olması durumu Pazar sahiplerini online iş kurma ve yönetmeye yani kısaca dijital pazara itmektedir.

Dijital pazarın getirmiş olduğu az önce yukarıda bahsetmiş olduğumuz bazı kolaylıklar gibi aynı zamanda zorluklar ve farklı uğraşlara da neden olabilme imkanı bulunmaktadır. Bu zorluklardan bazıları ise pazarın fazla geniş olmasından kaynaklı olarak kullanıcıların aşırı fazla olması nedeniyle hedef kitlenin geniş olması ve her kullanıcının taleplerine doğru şekilde cevap verilememesi, kullanıcı kitlesinin doğru şekilde analiz edilip çözümlenememesi gibi problemler nedeni ile kayıplar elde etmektir. İyi bir dijital Pazara sahip olmak için dijital Pazar ile ilgili her şeyi bilmeli, hedef kitleyi araştırmalı, kullanıcıların talep ve arzlarına göre hareket edip ürünler yüklemeli kısacası hedef kitleni iyi tanımak gereklidir. Online mecralarda milyonlarca verilerin birey tarafından analizlerinin yapılması ve incelenmesinin zor olabileceği gibi bu ihtiyaçları yine teknoloji karşılamakta ve MAP ile yani Pazarlama Otomasyonu Platformu ile kullanıcılara destek olarak ihtiyaçlarını karşılamakta yardımcı olmaktadır. Peki MAP ne işe yarar? Pazarlama Otomasyonu Platformu kullanmanın yararları ve zararları nelerdir bunlara bir bakalım.

MAP Ne İşe Yarar?

MAP Ne İşe Yarar?

MAP, yani pazarlama otomasyonu platformu, dijital Pazar sitelerinizde oluşan trafiği yani sitenizin ne sıklıkla ne kadar süre ziyaret edildiğini ve bu ziyaretlerin web sitenize karşı nasıl olanaklar sağladığını ölçüp analiz edilmesine yaramaktadır. Peki MAP ne işe yarar? web sitenizi ziyaret edenleri ile ilgili ziyaretçi sayısını, web siteniz içerisinde geçirdikleri zamanı, web sitenizde ilgilendikleri alanları anlamak ve analizlerini yapmak açısından kurtarıcı olarak gelmektedir.  MAP, pazarlama otomasyonu, web sitenizde insan kaynaklı oluşabilecek hataları ve yanlışların olmasına engel olarak daha iyi ve kaliteli kullanım sunmaktadır. Pazarlamanın en temel noktasındaki amacı satılmakta olan ürünün kullanıcılarda oluşturduğu farkındalığı arttırmak ve bir kereye mahsus olarak değil sürekli olarak bir kullanıcıyı ikna etmektir. Pazarlama otomasyonu ile hem kullanıcının farkındalığını arttırmada çeşitli alternatifler geliştirilmekte hem de kullanıcıların hangi ürün ya da veri ile nasıl bir etkileşim içerisinde olduğunun analizini yapmaktadır.

MAP, dijital pazarda bulunan ürünlerin pazarlama süreçlerini insan elinden yani manuel durumdan otomatik duruma yani daha modern ve daha az hatalı duruma geçirerek otomatize etmektedir.  Pazarlama otomasyonu web sitesi içerisinde bulunan ürünlerin içerik pazarlaması ya da sosyal medya pazarlaması gibi karmaşık işlerin süreçlerini önceden planlayarak düzenli ve hatasız çalışmasını sağlar. Ardından da elde edilen verileri düzenli olarak raporlar. Pazarlama otomasyon araçları, e-posta, sosyal medya pazarlama ve raporlama gibi faaliyetleri, önceden belirlenen kurallara ve bir takvime bağlı şekilde, otomatik olarak gerçekleştirmeye yardımcı olur. Satın alma sürecini hedef kitleyle doğru bir platformda ve uygun bir içerikle iletişim kurmayı sağlayarak tamamlanmasına yardım eder. Yani kısacası pazarlama otomasyonu, modern pazarlamada satışı yapılan ürünlerin satış esnasında oluşturabilecek sorumlulukları kolaylaştırıp, basitleştirmek için tasarlanmış bir araçtır.

Neden MAP kullanılmalı?

Peki Neden MAP kullanılmalı, Yani pazarlama otomasyon platformu, kurmuş olduğunuz web sitenizde ürünleriniz ve sitenizi ziyaret eden kullanıcı potansiyel adaylarınız ile ilgili ziyaretçilerin kim olduğunu ve ilgili verilerin niteliksel bilgileri ile pazarlama araçlarınızla ilişkilendirerek ziyaretçileriniz ile ilgili tüm bilgileri veri olarak tutmakta ve bu verileri web sitenizi iyileştirmek amacıyla kullanmaktadır. MAP’ın yanı sıra Hubspot, Marketo ve Slverpop gibi araçlar da MAP ile benzer şekilde pazarlama iletişimin öğeleri hakkında niteliksel veriler toplayarak web sitenizi yönetmenize ve hedef kitlenizi daha iyi tanımanıza olanak sağlayan araçlardır. Bu araçların yanı sıra MAP, CMS ve E- Ticaret ile entegre olarak kullanıcılarınızın yaşam döngüsünü tamamlayarak ilgili tüm verileri toplar.

Gelişen ve değişen modern yaşamda geleneksel pazarın yerini alan ve büyük kitlelere hitap ederek aynı anda birçok kişiye ulaşımı kolaylaştıran dijital pazarda web siteniz ve ürünlerinizle yer edinmek aynı zamanda kullanıcı kitlenizi daha yakından tanımak istiyorsanız MAP, yani Pazarlama otomasyon platformu, sizlerin yapması gereken tüm niteliksel verileri toplamakta ve daha kaliteli bir Pazar deneyimi sürmenize olanak tanımaktadır.