ERP Nedir? ERP Ne İşe Yarar?

tarafından
1265
ERP Nedir? ERP Ne İşe Yarar?

ERP Nedir?

Birbirinden farklı türde hizmet sunan sektörlerin operasyonel süreçlerinin planlanmasının oluşturulması ERP sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Süreçleri en iyi şekilde yönetebilmek adına kullanılan ve destek sağlayan yazılımlardan birisi olan bu sistemler, tedarik, üretim, satış ve daha birçok kaynağın yönetimini kolaylaştırmaktadır. ERP sistemleri, pek çok verinin saklanabildiği geniş bir veri tabanıdır. ERP sistemleri ile hızlı ve geniş kapsamlı avantajlara sahip olabilmek mümkündür.

ERP ile maliyet tasarrufu, performans artışı ve hızlı karar verme mekanizması gibi birçok unsuru şirket bünyesine kazandırmak mümkündür. ERP sistemleri ile bir işletmenin temel faaliyetleri kendi yapısında toplanabilmektedir. Özellikle kâr amacı gütmeyen kuruluşlar bu sistemi sıklıkla kullanmaktadır.

Farklı verilerin tek bir ortamda yer almasını sağlayan sistemler olan ERP, içerisinde birden fazla bileşeni barındırmaktadır. Birbirinden farklı unsurların verimli kullanımına fırsat tanıyan bu sistemler ile tek bir pencere üzerinden birden fazla işlem yapabilmek mümkündür. Ayrıca ERP sistemleri verilerin kolaylıkla sağlanmasına da destek olmaktadır.

ERP Sisteminin Avantajları

ERP Sisteminin Avantajları

Rekabetçi bir ortamda hizmet sunarken teknolojik gelişmeleri takip etmek ve yenilikçi bakış açılarını en üst düzeye çıkarmak gerekmektedir. En üst düzeye çıkabilmek için oldukça büyük destek sağlayan ERP Sistemleri, birçok avantajı bünyesinde taşımaktadır. Bu avantajları şöyle sıralayabiliriz;

 • Yüksek operasyonel yönetim
 • İşlevsellik
 • Planlama yönetimi
 • Raporlama tekniği
 • Maliyet yönetimi
 • Müşteri hizmetleri yönetimi

Yüksek Operasyonel Yönetim

ERP sistemleri, üretim, satış, stok, tedarik ve müşteri hizmetleri dahil birçok faaliyetin birbiri ile koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktadır. ERP yazılımı ile hızlı ve etkili bir veri akışı sağlayabilmek mümkün olmaktadır. Manuel veri girişini azaltan bu sistemler ile insan hatası en aza indirilmektedir.

İşlevsellik

Gelişmiş ERP yönetimi aracılığı ile müşterilere ait olan tüm bilgiler toplanmakta ve depolanmaktadır. Bu faaliyetlerin yapılabilmesi için tek bir veri sistemi kullanılmakta ve bu da işlevsellik özelliğinin ön plana çıkmasını sağlamaktadır.

Planlama Yönetimi

İşletmelerin sürdürdüğü faaliyetlere kısa sürede ulaşmasına fırsat tanıyan planlama yönetimi, yeni stratejiler üretmek ve mevcut stratejilerin ilerlemesi için oldukça önemlidir.

Raporlama Tekniği

Raporlama tekniği sayesinde daha az evrak işi olmakta ve her türlü işlemin hızlı bir şekilde sunulması kolaylaşmaktadır.

Maliyet Yönetimi

ERP sistemleri faaliyetlerin maliyet süreçlerini en iyi şekilde yönetmektedir. Özellikle planlama çözümleri, stok ve tedarik gibi işlemlerde bilgi taleplerini ve işleri büyük ölçüde hızlandırmaktadır.

Müşteri Hizmetleri Yönetimi

Müşteri hizmetleri yönetimi sistemi ile müşteriler ile hızlı bir şekilde iletişim kurmak ve taleplerine yanıt vermek mümkündür. Bu sistemler sorulara verilecek yanıtların gecikme süresini azaltmakta ve tüm bilgileri toplamaya destek olmaktadır.

İşletmelerin Hangi Birimleri ERP Sisteminden Yararlanmaktadır?

Bir işletmenin ERP sistemine sahip olması birçok avantajı da beraberinde getirmektedir. Temel bir koordinasyon süreci oluşturan bu sistemler ile birçok işletme birimi fayda görmektedir. ERP sistemlerinin işletme birimlerine sağladığı yararlar şunlardır;

 • Finans
 • Üretim
 • Ticaret
 • Tedarik zinciri
 • İnsan kaynakları

Finans

ERP sistemleri işletmenizin kazancını artırmasına yardımcı olan yazılımlardır. İşletmeninizin finansal durumunu bu sistemler aracılığı ile net bir şekilde görebilmeniz mümkündür. Ayrıca dilediğiniz zamanda ve yerde bu bilgilerden faydalanabilirsiniz.

Üretim

Üretim hizmetlerini hızlandıran sistemler olan ERP, işlemleri otomatik bir hale getirmekte ve verilere ulaşmayı sağlamaktadır. Aynı zamanda üretim sisteminin iyileşmesi içinde destek olmaktadır.

Ticaret

Rekabetçi sistemde ilerleyebilmek için eksiksiz ve çok yönlü bir panel kullanımı sorunsuz bir ticaret yapma ihtimalini çoğaltmaktadır. Böylece işletmelerde büyümeye başlamaktadır.

Tedarik Zinciri

Depolama ve stok bilgilerine ERP sistemleri ile ulaşabilmek mümkündür. ERP aracılığı ile operasyonel süreçler otomatik bir hale getirilebilir ve zamandan tasarruf sağlanabilir.

İnsan Kaynakları

Yönetim görevlerini en iyi şekilde sunabilmek adına ERP sistemleri oldukça büyük fayda sağlamaktadır. İşletmenizi geliştirmenize yardımcı olan bu sistemler, çalışan personellerinizin performansını da artırabilmektedir.

ERP Sistemleri Neden Gereklidir?

 • İş süreçlerini en iyi şekilde optimize etmek için ERP sistemleri oldukça yararlıdır.
 • Güvenilir birçok bilgiye hızlıca ve zamanında erişebilmek için bu sistemler kullanılmaktadır.
 • Operasyonel süreçlerin tüm bileşenleri ile bilgi paylaşımı yapılabilmektedir.
 • Zamandan ve maliyetten tasarruf imkânı sunmaktadır.
 • Gereksiz olan tüm işlemlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmaktadır.
 • Maliyet azaltılmakta ve bu süreçler en iyi şekilde yerine getirilmektedir.
 • Tek bir yerden kullanım sağladığı için tüm iş birimlerinin performansı artmaktadır.
 • Yönetim kararlarını kontrol etmek ve süreçler ile ilgili analizleri belirleyebilmek için bu sistemler oldukça yararlıdır.
 • Müşteriye hızlı bir şekilde geri dönüş sağlanmakta ve müşteri memnuniyeti artmaktadır.
 • Rekabet ortamının oldukça fazla hissedildiği günümüzde güçlü rekabet avantajı elde etmeyi sağlamaktadır.
 • İşletmelerin hayatlarını devam ettirebilmeleri için faaliyetlerini kontrol etmekte ve sürdürebilirlik özelliklerini devreye sokmasına yardımcı olmaktadır.
 • ERP sistemleri gelişmiş teknoloji seçenekleri sayesinde kişilere bağlı kalmadan bilgiye ulaşmaya yardımcı olmaktadır.
 • ERP ile finans, üretim, bütçe, insan kaynakları, satış ve malzeme yönetimleri en iyi şekilde yönetilmektedir.

ERP Sistemleri Neden Tercih Edilmektedir?

ERP sistemleri, işletmelere en çok finansal bilgi sunması dolayısı ile tercih edilmektedir. Ancak bu sistemlerin tercih edilmesinde birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler;

 • Kaynak planlaması yönetimi sayesinde işletmelere ilişkin bilgi edinmek mümkündür.
 • İşletmelerdeki tüm birimler farklı alanlarda çalışmaktadır. ERP sistemleri ile tüm birimler bir araya getirilebilir.
 • Veri analizleri ve veri kaydını kolaylaştıran bir sistem olan ERP, işletme faaliyetlerinde büyük kolaylık sağlamaktadır.
 • Müşteriler tarafından gönderilen siparişlerin alınma sürecindeki bilgilere kolay bir şekilde ulaşılmaktadır. Böylece daha kaliteli bir iş süreci geçirilmektedir.
 • Stok ve depolama kontrollerini artıran ve kayıtların direkt sisteme girmesini sağlamaktadır.
 • Üretim sürecini ve koordineli hareket anlayışını geliştiren ERP sistemleri, tek bir panelden kontrol sağladığı için birçok işletmenin tercihlerinden birisidir.
 • İşletmeye ait birçok kayda ulaşmak bu sistemler ile mümkün olduğundan dolayı kullanımı her geçen gün artmaya devam etmektedir.
 • Kurumsal kaynak planlamasını sağladığı için iletişim gücünü artırmakta, zamandan ve maliyetten tasarruf etmeye imkân tanımaktadır.

ERP Sistemlerine İhtiyaç Duyduğunuzu Gösteren İşaretler

Bir işletmenin ERP sistemi olmadan başarılı olması mümkündür ancak işletmeler zorlu süreçlerden geçer. Özellikle işletmelerin ERP sistemlerine ihtiyaç duyduklarını gösteren bazı işaretler bulunmaktadır. Bu işaretler;

 • Mevcutta kullandığınız yazılımlar işletmenizin ilerlemesi için yeterli bir seviyede olmayabilir. Özellikle piyasa koşullarına ulaşmayı arzuluyorsanız bunu gerçekleştirebileceğiniz sistemler ERP yazılımları olarak ön plana çıkmaktadır. İşletmeniz duraklama dönemindeyse artık ERP sistemlerini kullanma zamanı gelmiştir.
 • Teknoloji ilerledikçe bazı yazılımlar operasyonel süreçlere yeterli gelmeyebilir. Ayrıca bu yazılımlar birbiri ile pek iyi bir şekilde çalışmayabilir. İşletmeniz bu haldeyken ERP sistemlerine geçerek farklı çözümler ortaya çıkarabilirsiniz. Çözümlere en iyi şekilde ulaşabilmek için ERP sistemleri oldukça faydalı olmaktadır.
 • Bir işletmenin sürdürülebilmesi için müşteri memnuniyeti ve müşterilerle iletişim halinde kalmak oldukça önemlidir. Sisteminiz müşteriler ile iletişimde kalmanızı kaldıramıyorsa beklentileri ve talepleri karşılayan bir sistemin oluşturulması gerekmektedir. Müşterilerinizin beklentilerini en iyi şekilde karşılayabileceğiniz sistemler ise ERP yazılımlarıdır. Hem müşterileriniz için hem de çalışanlarınız için en uygun araçlardan birisi olan ERP Sistemleri işletmenizin ilerlemesi için oldukça büyük avantajlar sunmaktadır.