No Code ve Low-code Nedir? Farkları Neler?

tarafından
370
No Code ve Low-code Nedir? Farkları Neler?

No Code ve Low-code Nedir?

Teknoloji, modern yaşamla paralel olarak sürekli gelişmekte ve değişmekte olan bir alandır. Gündelik yaşamda fazlasıyla fazla mecra ve platformlarda kullanımını gerçekleştirdiğimiz teknolojik aletlerin yanı sıra teknolojinin oluşturduğu ve geliştirdiği platformlar da söz konusudur. No Code ve Low-code teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza dahil olan önemli kavramlardan sadece ikisidir. Birazdan No Code ve Low-code nedir, No Code ve Low-code ne işe yarar gibi soruların cevaplarını vereceğiz.

Gelişen ve değişen yaşam koşullarında teknoloji gündelik yaşamımızın artık neredeyse her alanına nüfuz etmiş ve kendi varlığına biz insanları alıştırmış hatta neredeyse onsuz yaşayamayacak durumuna getirmiştir. Teknolojiyle hiç ilgisi olmadığını ileri süren bireylerin bile asgari düzeyde teknoloji ile bağlantısı bulunmakta hayatlarının en az bir noktasında teknoloji ile etkileşim halinde olmaktadırlar.

Teknolojinin ve teknolojik aletlerin gündelik yaşamımıza bu kadar fazla nüfuz etmiş olmasının en önemli nedenlerinden birisi de yoğun ve karmaşık hayat şartları altında gündelik yaşamımızı kolaylaştırması veya pratikleştirmesi durumudur. Bireyler yoğun hayat karmaşası içerisinde bir kaçamak yapmak, kolay yollardan bir şeyler yapmak ve dinlenmek istemektedirler. Teknoloji bireylere kısmı olarak bu rahatlamayı ve karmaşadan kaçınma durumunu sunmaktadır. Bu yüzden teknolojiye olan ilgi gün geçtikçe artmakta ve teknoloji de bu ilgiden kaynaklı olarak yeni şeyler üreterek bireylerin hayat şartlarını kolaylaştırma adına çalışmalar sürdürülmektedir.

No Code ve Low-code Ne İşe Yarar?

No Code ve Low-code Ne İşe Yarar?

No Code ve Low-code Ne işe yarar sorumuzun oldukça kapsamlı bir cevabı vardır.  Gelişen teknoloji ile birlikte geliştirilen yazılım ve kodlar da gelişmekte, değişmekte ve gelişen teknolojiyle paralel olarak kullanımı veya yapımı kolaylaştırılarak kullanıcılara sunulmaktadır. No Code ve Low-code, yazılım bilgisinin tamamen olmasının gerektirmediği, temel düzeyde olduğu veya hiç kod yazılımına ihtiyaç duymadan her hangi bir uygulama geliştirip kullanıcılarla buluşturmak demektir. No Code ya da Low-code gibi platformlar geleneksel program geliştirme yollarından bazı noktalarda ayrılmaktadır. Geleneksel program geliştirme süreçlerinde kod yazılımı ile birlikte bir program geliştirilmekte ve kullanıma o şekilde sunulmaktadır. Fakat . No Code ya da Low-code gibi platformlar da geleneksel kod yazılımına ve bu kodların yazılım bilgisine ihtiyaç duyulmadan görsel modeller ve sürükle bırak gibi hızlı algoritmalarla program oluşturulması mümkün kılınmıştır.

Yazılım dünyası, çok geniş uçsuz bucaksız bir derya gibidir. Farklı fikirler, farklı platformlar, yeni uygulamalar, yeni yazılımlar keşfederek büyümek ve ilerlemenin mümkün olduğu bir dünyadır. Fakat yazılım öğrenmek, kod geliştirip bir program oluşturmak oldukça zorlu bir eğitim ve uzun bir süreç istemektedir. Yazılım bilgisi olmayanların, bilgisayar bilimleri, yazılım mühendisliği ya da elektronik haberleşme gibi alanlardan eğitim almamış fakat bu konulara karşı ilgisi olan, yeni bir yazılım fikri olup geliştirmek isteyenlerin de yazılım geliştirip ilerleyebileceği bir kurulum olarak karşımıza No Code ya da Low-code çıkmaktadır. No Code ya da Low-code geleneksel algoritmadan farklı olarak yazılım ya da kod istemeden görsel modeller ya da sürükle bırak gibi çözümlerle program oluşturabilme olanağının yanında aynı zamanda kod yazılımında karşımıza çıkan kritik nokta, veri tabanı, mimari yapılar, uygulamayı almak yani implementasyon gibi konular ile uğraş gerektirecek işlemlerden de kişiyi kurtarmaktadır.

Kısa sürede fazla bilgiye ihtiyaç duyulmadan ve fazla uğraş gerektirmeden görsel ve sürükle bırak yöntemi ile muhteşem bir program elde etmek No Code ya da Low-code aracılığı ile mümkün hale gelmektedir. Aynı zamanda Sürükle bırak yapısı ile program geliştirme platformlarının birçoğu iş süreçlerinin yazılıma dönüştürülmesi mantığı ile çalışmaktadır. Bu durum platformların içeriğinde İş Süreci Yönetimini yani BPM’yi İngilizce açılımı ile Business Process Managementin yer almasını sağlar. Buna rağmen Low Code platformu kullanıcılarına esneklik yaratarak belirli düzeyde kod yazmaya ve programa müdahale edilmesine müsaade etmektedir.

No Code ya da Low-code Platformlarının Kullanımının Avantajları

Yukarıda, No Code ya da Low-code Platformlarının ne işe yaradığından ne olduğundan uzunca bahsettik. Peki No Code ya da Low-code platformlarının kullanımının avantajları nelerdir. Bu platformları kullanmak kullanıcıya ne gibi avantajlar ya da dezavantajlar sağlamaktadır. No code ve Low code platformları ile ilgili kendi başlarına yazılım dünyasında yeni bir çağ açtıkları ya da yazılım geliştirme sürecinde yeni ve tamamen değişim oluşturan platformlar olarak yaklaşmak doğru olmaz. Fakat var olan yazılım geliştirme süreçlerinde no code ve low code’ye yer verilmesi, kullanıcılar için yazılım dünyasına faydalı bir adım olacağı bir gerçektir. Bahsettiğimiz bu platformların en önemli avantajlarından birisi yazılım dünyasına, yazılım eğitimi almamış fakat yetenek sahibi insanların da dahil olmasına olanak sağlıyor olmasıdır.

Yazılım yazmak ya da bir program üretmek kodlama açısından sadece yazılım ile ilgili ya da yazılım alanının müdavili olan alanlarla kısıtlı iken artık No code ve Low code platformları aracılığı ve bu platformların sunmuş olduğu özelliklerin gelişmesi ile birlikte potansiyel olarak yazılım ya da uygulama yaratıcılarının, kodlama becerisine sahip bireylerin, internet erişimi olan ve işlevsel olarak iş zekasına sahip bireylerin de yazılım dünyasına adım atmasına olanak sağlamıştır. Bu sayede potansiyel iş zekasına sahip ve yazılım, kod dünyasında yeni fikirleri olan kişilerin zihinlerindeki işleri kurabilmelerine olanak tanınmış ve bu bireylere de fırsatlar verilmiştir.

Aynı zamanda No code ve Low code platformlarının kullanıcılara kolaylık amaçlı sağlamış olduğu; Formlar, iş akışları ve veri görüntüleme gibi ortak ihtiyaçlar için şablonlar ve kılavuzlar gibi ara yüzler de bulunmaktadır.  Bu sayede içerik üreticileri daha hızlı ve profesyonele yakın bir şekilde ve hızlıca bitirilmesi de mümkün hale gelmektedir.

No code ve Low code nedir sorusunun cevabını açıkladık. Kısaca bu platformlarının kullanıcılara sağlamış olduğu bir diğer avantaj ise yazılım ve uygulama alanında sağlanan ve gerçekleştirilen çeşitlilik yani zenginliktir. Değişen modern yaşamda insanların ihtiyaçları artmış, farklı alanlarda farklı perspektife sahip yazılımlar, platformlara ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Yazılım dünyasının içerisinde bulunan sınırlı sayıdaki bireylere ek olarak No code ve Low code platformları aracılığı ile farklı perspektife sahip bireylerin de yeni programlar oluşturması yazılım dünyasına zenginlik katarak, çeşitliliği artmasına neden olmuştur.

No Code ya da Low-code Platformlarının Kullanımının Dezavantajları Nelerdir?

No Code ya da Low-code Platformlarının Kullanımının avantajlarından bahsettikten sonra dezavantajlarından da bahsetmek, bu platformların kullanımı ile ilgili olarak zihinde herhangi bir soru işaretinin kalmamasına ve daha iyi anlaşılmasına olanak tanıyacaktır. No-code ve low-code sistemler genelde sıklıkla karşılaşılan problemler odak noktası alınarak geliştirilmektedir.  Bu problemler bazen karışık olabilmekle beraber geliştirme yapma eylemi gerekmektedir.  Aynı zamanda no-code ve low-code sahne arkasında neler olduğunun görülmesine izin vermemekle birlikte çoğu platform firma altında kapalı olarak geliştirilir.   Bu durumlara ek olarak süreklilik ve devamlılık isteyen bir platformdur.

No Code ya da Low-code Platformları önceden hazırlanmış şablonlar ve araç gereçlerle birlikte her hangi bir yüksek yazılım bilgisine ya da kod yazma eylemine gerek duymaksızın görsel yazılım geliştirme metodudur. Avantajları ve sağlamış olduğu gereksinimler açısından sıklıkla tercih edilen ve kullanılan platformlardır.